stránky Genius loci Sudslava z.s.

Novinky

27.11.2018 13:00

Pověsti sudslavské aneb stará fara odhaluje svá skrytá tajemství

Spolek Genius loci Sudslava z.s. vytvořil v roce 2018 audionahrávku s názvem: Pověsti sudslavské aneb stará fara odhaluje svá skrytá tajemství. Na audionahrávce spolupracovali: Tomáš Zaplatílek (textová část), Jan Bílek (mluvené slovo) a Petr Vyšohlíd – Victory studio (zvukové a hudební...
15.10.2018 00:00

Multimediální prezentace k podpoře dochovaného souboru historických divadelních kulis

Spolek Genius loci Sudslava z.s. během roku 2018 vytvořil na základě finanční dotace Státního fondu kultury a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov multimediální prezentaci k podpoře dochovaného souboru historických divadelních kulis. Nezisková organizace prezentuje veřejnosti tuto...
19.10.2017 19:00

Podpora Státního fondu kultury ČR v roce 2017

V letošním roce opět probíhaly restaurátorské práce na historické výmalbě rokokových kartuší s krajinnými motivy v reprezentativním sále bývalé fary v obci Sudslava. Restaurátorské práce prováděli BcA. Petr Šimánek a MgA. Lukáš Hrinda, absolventi litomyšlské fakulty...
07.10.2016 08:00

Restaurování secesní výmalby chodby a rokokových špalet

Během letní sezóny 2016 se podařilo zrestaurovat část původní výmalby budovy bývalé sudslavské fary za finanční podpory dotačních programů Pardubického kraje a Státního fondu kultury ČR. Jednalo se zejména o secesní výmalbu chodby a dvou rokokových špalet v reprezentačním sále v I. patře farní...
29.06.2016 19:00

Výstava sudslavské sbírky divadelních kulis na Olomouckých barokních slavnostech

Genius loci Sudslava z.s. vystavuje soubor historických divadelních kulis a deseti obrazů-koláží na motivy této ojedinělé sbírky v rámci Olomouckých barokních slavností v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého (Jezuitský konvikt) v Olomouci v termínu od 29.6.2016 do 22.7.2016. Tak se...
29.02.2016 18:00

Genius loci Sudslava z.s. vydala novou barevnou pohlednici

Genius loci Sudslava z.s. vydala barevnou pohlednici s motivy divadelních prospektů sudslavských ochotníků. Pohlednici je možné získat i s razítkem spolku na adrese Sudslava čp. 1, 561 13.
19.09.2015 14:00

Zpráva o turistickém pochodu "Po stopách hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte"

V měsíci září 2015 se uskutečnil nevšední turistický pochod spřátelených organizací: Okrašlovacího spolku v Potštejně, občanského sdružení Má vlast – můj domov ze Záměle, SDH Sudslava, Sokol Sudslava a Genius loci Sudslava z.s. Pochod s názvem: „Po stopách hraběnky Terezie Eleonory...
23.04.2015 10:00

Účast neziskové organizace na 16. veletrhu neziskovek v Praze

Dne 23. dubna 2015 se Genius loci Sudslava bude prezentovat na 16. veletrhu neziskových organizací ve Forum Karlín v Praze. Představena bude činnost organizace, obnova kulturní památky areálu bývalé fary a unikátní soubor sudslavských divadelních kulis z počátku 20. století. Více informací o...
17.03.2015 20:00

50. výročí zápisu sudslavské fary do seznamu kulturních památek

V roce 2014 oslavil spolek Genius loci Sudslava padesát let od zápisu areálu bývalé fary v Sudslavě do seznamu kulturních památek v roce 1964. Při této příležitosti vydala nezisková organizace, spravující sudslavskou památku, dvě celobarevné publikace věnující se historii a...
02.03.2015 16:00

Krov nad farou

Krov nad farou představuje netypické konstrukční řešení v rámci regionu a dle dosavadních znalostí i v rámci celé republiky. Konstrukce krovu je ukázkou hambalkové soustavy s jednou úrovní hambalků a podélným zavětrováním s nesymetrickými ondřejskými kříži plátovaných z vnější...

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s., IČ: 22870661, Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode