stránky Genius loci Sudslava z.s.

Zpráva o turistickém pochodu "Po stopách hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte"

19.09.2015 14:00

V měsíci září 2015 se uskutečnil nevšední turistický pochod spřátelených organizací: Okrašlovacího spolku v Potštejně, občanského sdružení Má vlast – můj domov ze Záměle, SDH Sudslava, Sokol Sudslava a Genius loci Sudslava z.s. Pochod s názvem: „Po stopách hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte“ odstartoval v sobotu  19. 09. 2015 odpoledne od bývalé fary v obci Sudslava směrem k poutnímu místu Homole, kde se uskutečnila prohlídka kostela Panny Marie Bolestné. Skupina se dále vydala po unikátním barokním schodišti dolů k obci Lhoty u Potštejna a dále kolem staré cihelny polní cestou na místo Horákova buku, kde spřátelené neziskové organizace společnou rukou vysadily mladý buk jako nástupce, dnes již zašlého, známého přírodního monumentu v kraji pod Homolí.

Poté skupina pokračovala k lesnímu zámku v Hájku a zpět na bývalou sudslavskou faru, kde byl pochod slavnostně ukončen předáním perníkových medailí s výrazným písmenem „E“ vyjadřující jméno hraběnky z Ugarte. Turistický pochod spojil několik „přespolních“ neziskových organizací dohromady a založil tak novou tradici setkávání lidí, kteří nezapomínají na historii svého kraje a svými počiny posilují sounáležitost s místy, kde žijí a pracují.

Doufejme, že se nová tradice uchytí, stejně jako mladý Horákův buk, i mezi ostatními okolními spolky a neziskovými organizacemi a již v příštím roce bude turistický pochod následován velkým počtem účastníků.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s., IČ: 22870661, Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode