stránky Genius loci Sudslava z.s.

Za historií a kulturními památkami regionu Podorlicka

25.09.2010 22:49

Genius loci Sudslava, o.s. ve spolupráci s INEX - SDA Kostelecké Horky a MAS Nad Orlicí, o.p.s. pořádalo v sobotu 25. 9. 2010 přednášku s exkurzí na téma: Za historií a kulturními památkami regionu Podorlicka. Přednáška včetně exkurze se konala od 9.00 do 18.00 hodin. V budově bývalé fary v Sudslavě probíhal dopolední blok přednášek. Mezi přednášejícími účastníky byli historik prof. PhDr. František Musil, CSc., z Univerzity Hradec Králové, s příspěvkem na téma: Počátek osídlení kraje – vznik tvrzí Sudslav, Dřel, Závrší, Přestavlky, Borovnice, osobnost Mikuláše z Potštejna a tažení Karla IV. na Potštejn. Prof. František Musil dále popovídal o historii poutního místa Homole a stručně přednesl zajímavosti z dějin Litic a Potštejna. Druhým přednášejícím byla Mgr. Zuzana Vařeková z Národního památkového ústavu v Pardubicích, která pohovořila o lidové architektuře na Vysokomýtsku, zejména se zaměřila na regionální typy domů v obcích Vraclav, Mravín, Stradouň, Vinary, Sedlec, Vysoká u Javorníku a dalších obcích v této oblasti. Památkářka následně představila průzkumy a dokumentaci k vybraným vesnickým domům a zaměřila se také na nejstarší vrstvu vesnického domu. V přednášce pokračovala Ing. arch. Eliška Racková, rovněž z Národního památkového ústavu v Pardubicích, která posluchače z řad široké veřejnosti seznámila s obecnými principy průzkumů památek s příklady průzkumů provedených v regionu Podorlicka včetně jejich dosavadních výsledků.

Odpolední exkurze po kulturních památkách Podorlicka začala prohlídkou historicky cenné budovy bývalé fary v Sudslavě a pokračovala návštěvou renesančního zámku v Koldíně. Obě nemovité kulturní památky prochází v současné době stavební obnovou. Dalším cílem odpolední exkurze byl zámek v Častolovicích. Zde se účastníci exkurze seznámili se zámeckými interiéry i s rodovou historií Štemberků. Posledním místem exkurze bylo méně známé poutní místo Homole, kde se vyskytuje jedno z nejdelších barokních schodišť ve střední Evropě. Tato památka se dnes bohužel potýká s nedostatkem finančních prostředků na opravu věže kostela. K jejímu dokončení chybí asi jeden a půl milionu korun. Farnost se snaží o získání příspěvku na opravu, ale zatím bez většího úspěchu. Doufejme, že se brzy podaří sehnat chybějící finance a věž homolského kostela bude opět ve své původní podobě.

Celodenní akce Za historií a kulturními památkami regionu Podorlicka měla přispět k povědomí veřejnosti o problematice památkové péče a podpoře cestovního ruchu v dané lokalitě. Rádi bychom podobnou akci po čase zopakovali.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s. IČ: 22870661 Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode