stránky Genius loci Sudslava z.s.

Slavnostní křest publikace o sudslavské faře

28.09.2014 20:00

Dne 28. 9. 2014 na svátek svatého Václava se uskutečnil na zámku v Potštejně slavnostní křest publikace: Fara Sudslava – historie a současnost 1692-2014 vydaná při příležitosti pětiletého výročí vzniku spolku Genius loci Sudslava. Brožovaná publikace seznamuje čtenáře se zajímavostmi farního areálu a činností neziskové organizace pečující o nemovitou kulturní památku. Genius loci Sudslava rozvíjí své aktivity především na poli kultury a ochrany kulturních památek. Během své již pětileté existence zorganizovalo bezpočet kulturních a osvětových akcí, přednášek, besed, uměleckých výstav, ale i koncertů a divadelních představení pro děti a dospělé. Publikace je spolufinancována z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci projektu „Česko-polská olympiáda všestrannosti“. Zájemci o ní se mohou obrátit na adrese spolku nebo přímo navštívit místo samé při příležitosti konání kulturní aktivity pořádané neziskovou organizací Genius loci Sudslava.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s. IČ: 22870661 Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode