stránky Genius loci Sudslava z.s.

Restaurování divadelních kulis v obci Sudslava

25.11.2013 00:00

V průběhu roku 2013 proběhly restaurátorské práce Mgr. art. Veroniky Kopecké a jejího týmu na třech vytipovaných historických divadelních kulisách ze souboru ochotnického spolku v obci Sudslava, které představují motiv venkovského stavení, ručně malované skříně a travnatého popředí s kameny.

Restaurátorské práce byly částí hrazeny z finančních zdrojů občanského sdružení Genius loci Sudslava o.s. prezentující ojedinělý soubor historických divadelních kulis v prostorách bývalé fary v Sudslavě a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, jež poskytla grantový příspěvek na podporu expozice souboru divadelních kulis v obci Sudslava.

Odborný tým Mgr. art. Veroniky Kopecké vybral a zrestauroval, na půdě Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli, tři ze souboru 90 kusů divadelních kulis, na kterých průběžně pracoval od začátku podzimních měsíců letošního roku. Divadelní kulisy byly po zrestaurování umístěny v reprezentativním sále bývalé barokní fary z roku 1692 v Sudslavě a zájemcům z řad veřejnosti budou prezentovány po domluvě i během zimních měsíců. Občanské sdružení Genius loci Sudslava o.s. tak usiluje o znovuvzkříšení této památky na ochotnickou minulost v tradičním venkovském prostředí a uskutečňuje svůj projekt zabývající se zajímavou minulostí sudslavského ochotnického divadla, která se datuje rokem 1868.

Právě Genius loci Sudslava o.s. dnes navazuje na kulturní odkaz již neexistujících ochotnických spolků v obci a vytváří kulturní a osvětový program pro všechny, kdo mají chuť se zapojit a přispět k oživení společenského života. Pravidelně organizuje kulturní a společenské akce a zve umělce, herce a hudebníky k veřejné prezentaci.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s. IČ: 22870661 Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode