stránky Genius loci Sudslava z.s.

Obrazy farního areálu v Sudslavě a poutního kostela na Homoli

06.04.2014 14:00

Nový přírůstek obrazu bývalého farního areálu připutoval do sbírky zdejšího spolku Genius loci Sudslava o.s., které se věnuje obnově zdejší kulturní památky a podpoře tradic a kultury v podorlickém regionu. Dárci se stala rodina Zemanových ze Sudslavy.

Zhruba šedesát let starý obraz z rukou místního autora – amatérského malíře Jana Řeháka představuje pohled na roh původních, dnes již neexistujících, hospodářských budov, které musely ustoupit při rozšiřování úvozové cesty dnešní silnici vedoucí k nedaleké obci Seč.

Druhým obrazem sudslavské fary je výjev barokního schodiště s kostelem Panny Marie Bolestné na Homoli od kosteleckého malíře Václava Formánka. Autor nazval své dílo prostým názvem Homol s rokem vzniku 1983. V kraji známé poutní místo spadalo v minulosti pod správu sudslavské farnosti a je s ní dodnes úzce spojené. Malby obrazů jsou v dobrém stavu a nebude třeba je restaurovat. Oba obrazy budou návštěvníci farního areálu moci shlédnout při pravidelných víkendových prohlídkách spojených s výstavou dochovaného unikátního souboru historických divadelních kulis sudslavských ochotnických spolků. V současné době se projednává jejich zapsání do Centrální evidence sbírek spravované Ministerstvem kultury.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s. IČ: 22870661 Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode