stránky Genius loci Sudslava z.s.

Obnova bývalé fary a zahrady v Sudslavě v roce 2012

23.09.2012 00:00

V letošním roce 2012 byla úspěšně dokončena obnova střešního pláště z cementovláknitých šablon. Rekonstrukce střechy bývalé fary v obci Sudslava probíhala po etapách od roku 2007 za finančního přispění Pardubického kraje a Ministerstva kultury. Výměnu krytiny provedla dodavatelsky stavební firma Stating s.r.o. z Kostelce nad Orlicí ve spolupráci s firmou Aubus – pokrývačské práce z Libchav u Ústí nad Orlicí.

Dokončením 4. etapy výměny střešní krytiny byla ukončena poslední fáze obnovy střešního pláště včetně opravy dvou komínů nad střešní rovinou. Komínová tělesa byla omítnuta a obílena podle doporučení památkové péče. Citlivá obnova dotvořila celkový ráz barokní budovy postavené roku 1692. V letošním roce si tak připomínáme 320. výročí postavení fary v Sudslavě na náklady hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte. Hraběnka sídlila na nedalekém, dnes již neexistujícím, zámečku v Borovnici a nechala také vystavět známý poutní kostel na Homoli v letech 1692–1696 s unikátním barokním schodištěm. Homolský kostel Panny Marie Bolestné býval ve správě sudslavského faráře, pro kterého byla sudslavská fara už v roce 1692 postavena. K 320. výročí postavení sudslavské fary byl občanským sdružením Genius loci Sudslava o.s. vydán informační leták o historii sudslavské fary, činnosti občanského sdružení a památek v obci Sudslava.

V současné době zároveň probíhá revitalizace farní zahrady, která bude z části zpřístupněna veřejnosti pro odpočinek, zastavení pro návštěvníky sudslavského kostela Proměnění Páně z roku 1772 nebo ostatních sudslavských pamětihodností.

Obec Sudslava v tomto roce nechala restaurátorsky obnovit tři dochované sochy z 19. století. Jedná se o sochu Panny Marie umístěnou na sloupu na návsi a dva litinové kříže na pískovcových podstavcích při cestě na bor a při silnici do Seče. V obci Sudslava byly tak postupně zrestaurovány všechny sochy světců. Na obnově se podíleli již zmíněná Obec Sudslava a občanské sdružení Genius loci Sudslava o.s. za finančního přispění státních a evropských dotací z Programu rozvoje venkova. Přijměte pozvání a přijeďte se do Sudslavy na zajímavá místa podívat!

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s., IČ: 22870661, Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode