stránky Genius loci Sudslava z.s.

Letní praxe restaurátorů v Sudslavě

13.08.2011 14:22

V týdnu od 8. do 12. srpna 2011 probíhala v budově bývalé fary v Sudslavě letní praxe restaurátorů. Šest studentek Ateliéru restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálů z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli provádělo pod odborným dohledem asistentky Petry Janské průzkum dochovaného souboru historických divadelních kulis ochotnického spolku v Sudslavě před vlastním restaurátorských zásahem. Soubor divadelních kulis z počátku 20. století čítá na 90 ks různě velkých, více či méně poškozených, ručně malovaných pláten natažených na dřevěných rámech.

Mladé restaurátorky postupně celý soubor zdokumentovaly a provedly odborné analýzy rozpustnosti barev. Velkým tajemstvím bylo rozvinutí šestimetrových rolí pláten představujících pozadí u několika divadelních scén zobrazujících staročeskou vesnici, zámecký interiér nebo antické město uprostřed kopcovité krajiny. Všechny divadelní kulisy byly zfotografovány za denního, bočního a UV světla kvůli zjištění míry a stavu poškození. Během měsíce září bude vypracován odborný posudek stavu poškození celého souboru divadelních kulis, který je svým dochovaným počtem ojedinělý.

Snahou občanského sdružení Genius loci Sudslava o.s. ve spolupráci s Fakultou restaurování je získat grant na obnovu tohoto originálního díla a zpřístupnit jej v plném rozsahu veřejnosti prostřednictvím nově vznikajícího Muzea ochotnického divadla v obci Sudslava.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s., IČ: 22870661, Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode