stránky Genius loci Sudslava z.s.

Hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte a Děkan Antonín Kučera

27.11.2012 12:00

Děkan Antonín Kučera, který byl sudslavským farářem v letech 1746–1788, pocházel z bohaté a vážené kupecké rodiny z Hradce Králové. Byl výborným znalcem a velikým přítelem výtvarného umění. Svou zálibu znamenitě využil k okrase farnosti. Roku 1750 spolu s osadníky zřídil sochu sv. Jana Nepomuckého umístěnou před budovou fary. V roce 1751 došlo k přestavbě kaple sv. Jana (nynější kostnice) v Sudslavě. V letech 1770–1772 vystavěn nový kostel Proměnění Páně za 7.050 zl.

Hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte, rozená ze Žďáru v letech 1690–96 vystavěla homolský kostel a nákladné schody. V roce 1692 obnovila zašlou faru na Sudslavě, zřídila pro děti svých poddaných školu na Homoli, která roku 1791 na žádost děkana Antonína Kučery byla přeložena na Sudslavu.

Zdroj: Beneš, V: Škola v Sudslavě 1692 – 1932. /Památník místní školní obce vydaný k oslavě 50. výročí postavení nynější školy v Sudslavě 1882 - 1932/, s. 44-45, 53. (1932).

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s., IČ: 22870661, Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode