stránky Genius loci Sudslava z.s.

Historie divadelního spolku v obci Sudslava

27.03.2011 21:59

Obec Sudslava, okr. Ústí nad Orlicí má mj. také zajímavou divadelní minulost. Do dnešních dnů se dochoval výjimečný soubor 90 ks divadelních kulis, který je uchován v objektu bývalé fary v Sudslavě. Unikátní soubor představuje velmi unikátní a cenný soubor divadelních kulis různého formátu a provedení. Podložku díla tvoří pravděpodobně lněné plátno. V souboru lze nalézt cca 6 kompletních scén: Džungle, Hrad, Zámek, Lesík, Vesnické stavení, Skaliska. Každá z těchto scén obsahuje několik kulis různého formátu např. sloupy, velké stojky, malé stojky, malé kulisy, kulisy do popředí (např. trávník) a v neposlední řadě také 3D kulisy jako jsou např. kamna, trakař, cimbuří. Součástí souboru jsou také 3 ks opony a 1 ks sufita. Některé kulisy jsou oboustranné, případně vytvořené ze staršího typu kulisy. Většina kulis je vytvořena z několika dílů plátna sešitých v jeden celek. Ten je pak napnutý na napínací (blind) rám. Malba často přesahuje z plátna na dřevěný rám eventuelně je doplněna ještě dalším prvkem z dřevovláknité desky, který je také opatřen malbou. Téměř všechny velké kulisy jsou rozkládací nejčastěji pak dvou až třídílné. Mobilita těchto rozkládacích panelů je zajištěna koženými pásky nebo malými kovovými pantíky.

Zápis v obecní sudslavské kronice dokládá tuto divadelnickou historii výčtem hraných divadelních představení a jejich aktérů, kteří se podíleli na kulturně-společenském životě v obci. Divadelní činnost v Sudslavě se datuje prvním divadelním představením uvedeným dne 8. září 1868. Na programu byla veselohra s názvem: „Selské námluvy“ a předvedlo ji volné sdružení ochotníků. Druhým divadelním představením, které se konalo již 28. září 1868 byla hra: „Pan strýček“. Z prvních ochotníků v roce 1868 můžeme jmenovat např. Karla Syrového, kaplana, Josefa Pavelku, studenta, Františka Špindlera, řídícího učitele nebo Marii Špindlerovou choť řídícího učitele. Dále učitele Šilbocha, kostelníka Josefa Viktorina a Jana Vorlického. Nejdéle hrajícím sudslavským ochotníkem byl poštovní posel Mikuláš Horák, syn učitele na zdejší škole, který hrál divadlo od roku 1879 plných 42 let.

V roce 1920 došlo v obci Sudslava k založení divadelního spolku „Jirásek“ z podnětu řídícího učitele Václava Mádle. K divadelnímu spolku „Jirásek“ přistoupilo v počátku 26 členů. Prvním předsedou byl zvolen hostinský z č.p. 36 František Čihák, režisérem byl již zmíněný řídící učitel Václav Mádle. Jednatelem divadelního spolku Jirásek byl zvolen Václav Plocek, syn rolníka, pokladníkem pak František Plocek, rolník. Správcem divadelního spolku byl Jan Syrový. V roce 1922 měl spolek již 37 členů, došlo pouze ke změně režiséra, kterým se stal učitel Čestmír Hruška, ostatní činovníci zůstali stejní. Řídící učitel Václav Mádle odešel na nové působiště do Merklovic a jeho nástupce ve škole i v divadelním spolku „Jirásek“ v Sudslavě se stal zmíněný Čestmír Hruška.

Již 8. ledna 1922 sehrál divadelní spolek představení „Julinčiny vdavky“, jednalo se o veselohru o 3 jednáních od Ferdinanda Olivy, nato dne 19. dubna předvedl spolek divadelní hru „Furiant“. Divadelní hra líčila obraz z vesnického života o 5 jednáních. Dne 19. listopadu se odehrála slavná divadelní hra Jaroslava Vrchlického „Noc na Karlštejně“, představení mělo 3 jednání. Ještě před začátkem divadelního představení „Noc na Karlštejně“ objasnil jednatel spolku Václav Plocek české dějiny od příchodu Čechů do vlasti až do zániku rodu Přemyslovců v roce 1306. Poté vzhledem k předvedené hře podrobně probral životopis a dobu Karla IV. Přednáška skončila za nadšení obecenstva básní „Naše chaloupky“.

Na konec roku 1922 připravil divadelní spolek „Jirásek“ dne 31. prosince opět hru z vesnického života o 3 jednáních s názvem: „Vesničtí rebelanti“, autorem byl Dr. Cízler. Průměrná účast na všech hraných představeních byla mezi 230 až 300 návštěvníky. Největší účast byla právě na představení Jaroslava Vrchlického „Noc na Karlštejně“ dne 19. listopadu 1922.

Také tělocvičná jednota Sokol, všenárodní tělovýchovný a vzdělávací spolek založený roku 1920 na popud řídícího učitele Václava Mádle, se podílela na divadelnické činnosti v obci Sudslava. Z dochovaného zápisu z roku 1922 v sudslavské obecní kronice je zmíněno předvedení divadelní hry dne 25. 2. s názvem: „Večerní námluvy“. Divadelnímu představení předcházela přednáška Josefa Mikšíčka z Koldína na téma: „Od poroby ke svobodě a činnost sokolská v boji za národní osvobození“. Po divadelní hře následovaly zpěvy, básně a hudba. Jednalo se o činnost spolku mimo pravidelná týdenní cvičení. Divadlo se hrálo v Sudslavě ještě po druhé světové válce.

V současné době je žádáno o finanční příspěvek k uchování historicky cenného a velmi unikátního souboru divadelních kulis v rámci Programu rozvoje venkova, III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, který by podpořil projekt směřující k vytvoření nového prostoru (depozitu eventuelně muzea) pro prezentaci tohoto výjimečného díla. Cílem projektu je záchrana historicky cenného kulturního dědictví venkova, rozvoj cestovního ruchu a občanského života v obci Sudslava.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s., IČ: 22870661, Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode