stránky Genius loci Sudslava z.s.

Dotace z Programu rozvoje venkova

31.12.2010 11:23

V prosinci 2010 došlo k podepsání dohody o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova, název fiche: E.1 Oživení památek a tradic na venkově, hlavní opatření z PRV: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, záměr b) obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova. Projekt obnovy kulturní památky je zaměřen na revitalizaci interiéru budovy bývalé fary, přispěje k vyřešení špatného stavebně-technického stavu historicky hodnotné nemovitosti, který byl způsoben nedostatečnou údržbou předchozím vlastníkem, stářím a opotřebením všech konstrukčních částí budovy. V roce 2011 budou provedeny nutné stavební opravy v objektu, zejm. dojde k obnově poškozených konstrukčních prvků a materiálů, což přispěje k pozitivnímu zhodnocení stavebně-technického stavu současného interiéru památkově chráněné budovy. Následně bude objekt plně využit pro kulturně-vzdělávací účely včetně expozice historických a uměleckých předmětů, pořádání osvětových akcí a ukázek tradičních řemesel přispěje k propagaci méně známého regionu Podorlicka a k jeho zatraktivnění v rámci cestovního ruchu.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s. IČ: 22870661 Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode