stránky Genius loci Sudslava z.s.

Činnost Genius loci Sudslava o. s. v roce 2011

29.11.2011 10:41

V roce 2011 Genius loci Sudslava o.s. vyvíjelo opětné aktivity směřující k obnově a propagaci chráněné kulturní památky – bývalého farního areálu v obci Sudslava v Podorlicku. Během tohoto roku došlo k realizaci stavebních prací uvnitř budovy bývalé fary postavené v roce 1692, na objektu hospodářské budovy i v prostoru farní zahrady.

Obnovovány byly zejména původní dřevěné podlahy, dveře a okna s historickým kováním, dále byla vyměněna dožilá střešní krytina na západní straně budovy bývalé fary a byla provedena kompletní oprava krovu a střechy na hospodářské budově patřící k bývalému farnímu areálu. Na základě příslibu finančního příspěvku prostřednictvím Místní akční skupiny Nad Orlicí o.p.s. a Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova mohlo dojít k realizaci zmíněných stavebních prací.

Završením obnovy bývalého farního areálu v letošním roce bylo znovuodhalení sochy svaté Anny z roku 1881 v prostoru farní zahrady. Nově zrestaurovaná socha okrašluje zahradu o další figuru světce a dokresluje tak kulisu chráněné kulturní památky.

Adventní čas na Sudslavě byl zahájen benefičním koncertem hudebního souboru Michal Hromek Consort s hostem večera zpěvačkou Hanou Horkou, který se uskutečnil již v předvečer první adventní neděle. Poděkováním všem zúčastněným na obnově bývalého farního areálu byla uzavřena letošní sezóna stavebních prací a kulturních aktivit sudslavského občanského sdružení.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s., IČ: 22870661, Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode