stránky Genius loci Sudslava z.s.

Areál bývalé pozdně barokní fary

28.11.2009 20:45

Pozdně barokní farní budova byla postavena v roce 1692 (podle církevní evidence) se dvěma nadzemními podlažími. Farní budova byla zastřešena sklonitou valbovou střechou, krytinou jsou v současnosti černé eternitové šablony. Zdivo budovy je smíšené cihlo-kamenné. Vně je stavba hladce omítnuta, členěná obdélnými okny s plošnými šambránami, v hlavním průčelí v meziokenních plochách ve střední části niky. Stavba je podélně orientována na parcele s obytným patrem se střední širokou průběžnou chodbou v obou patrech, k níž jsou po stranách přiřazeny jednotlivé místnosti s umístěním dveří na stejné ose, tzv. enfiláda. Ta umožňuje přímý průhled mezi jednotlivými místnostmi.

Chodba má trámový strop se sníženým záklopem a přelištovanými spárami. V přední jižní části je vestavěné dřevěné schodiště do patra, chodba patra má stejně řešený strop. Část přízemních prostor mají klenuté stropy, ostatní místnosti v patře jsou plochostropé, zastropeny dřevěnými trámy se spodním záklopem. Portály místností jsou z pískovce, pískovcová je také dlažba na chodbě v přízemí. Stavba je částečně podsklepená. V budově je vestavěné topeniště po obou stranách trojdílného půdorysu.

Farní budova zahrnuje celkem jedenáct místností z toho dva velké sály. Uvnitř objektu se dochovaly části původního vybavení, atypickým kusem vnitřního zařízení jsou např. klasicistní kamna na dřevěných nožkách, do kterých se přikládalo zvenčí chodby. Zajímavými detaily jsou především jednotlivá zámečnická kování dveří i dveře samotné, na kterých jsou ve dvou případech křídou napsány původní datace K+M+B 1774 a 1781.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s., IČ: 22870661, Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode