stránky Genius loci Sudslava z.s.

50. výročí zápisu sudslavské fary do seznamu kulturních památek

17.03.2015 20:00

V roce 2014 oslavil spolek Genius loci Sudslava padesát let od zápisu areálu bývalé fary v Sudslavě do seznamu kulturních památek v roce 1964. Při této příležitosti vydala nezisková organizace, spravující sudslavskou památku, dvě celobarevné publikace věnující se historii a současnosti areálu bývalé fary a dochované sbírce unikátních divadelních kulis a činnosti ochotnických spolků v Sudslavě.

Historie dnešního farního areálu se datuje rokem 1692, kdy došlo k obnovení původní zašlé fary z doby před třicetiletou válkou. Dvoujazyčná brožura byla vydána v českém a polském jazyce v nákladu 1000 kusů a dokumentuje její postupnou památkovou obnovu, kterou v posledních několika letech prochází.

Druhá brožura seznamuje čtenáře s dochovanou unikátní sbírkou sudslavských divadelních kulis a historií ochotnických spolků v současnosti prezentovaných v rámci vznikající expozice ochotnického divadla v budově bývalé fary. Ochotnické divadlo se v Sudslavě hrálo od roku 1868 a v obci působily dva divadelní spolky až do roku 1948, kdy jejich činnost skončila.

Publikace vyšly s podporou Euroregionu Glacensis a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Bývalý farní areál v Sudslavě tímto zve k nevšední návštěvě s nabídkou komentovaných prohlídek po domluvě každoročně od jara do podzimu.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s., IČ: 22870661, Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode