stránky Genius loci Sudslava z.s.

Restaurování secesní výmalby chodby a rokokových špalet

07.10.2016 08:00

Během letní sezóny 2016 se podařilo zrestaurovat část původní výmalby budovy bývalé sudslavské fary za finanční podpory dotačních programů Pardubického kraje a Státního fondu kultury ČR. Jednalo se zejména o secesní výmalbu chodby a dvou rokokových špalet v reprezentačním sále v I. patře farní budovy. Restaurátorské práce probíhaly za dohledu Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Pardubicích.

Přestože restaurátorské práce jsou pro letošní rok ukončeny, doufáme, že i v roce 2017 dojde k jejich pokračování a zdárnému dokončení nejen v rámci dotačních programů na obnovu kulturních památek. Všem dárcům tímto děkujeme!

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s. IČ: 22870661 Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode