stránky Genius loci Sudslava z.s.

Archiv článků

09.12.2017 16:00

VELKÝ ADVENTNÍ KONCERT

skupiny Gemma Kde: v kostele Proměnění Páně v obci Sudslava. Kdy: v sobotu 9. 12. 2017 od 16 hodin. Na programu zazní skladby: Messe C Dur korunovační Agnus Dei W.A.Mozart Malá noční hudba – Serenáda, Romance W.A.Mozart Ave Maria ( Preludium) Bach, (Gounod) Sonata ad Tabulam I. Allegro...
17.11.2017 19:00

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ŠAŠEK NEBO POLITIK

D S  T E M N O  Týniště nad Orlicí p ř e d v e d e   v   p ř e d p r e m i é ř e d i v a d e l n í   h r u Š a š e k  n e b o  p o l i t i k v pátek 17. listopadu od 19:00 hod. v obecním hostinci v obci Sudslava
19.10.2017 19:00

Podpora Státního fondu kultury ČR v roce 2017

V letošním roce opět probíhaly restaurátorské práce na historické výmalbě rokokových kartuší s krajinnými motivy v reprezentativním sále bývalé fary v obci Sudslava. Restaurátorské práce prováděli BcA. Petr Šimánek a MgA. Lukáš Hrinda, absolventi litomyšlské fakulty...
09.09.2017 16:00

Přednáška Mgr. Cinkové - Ochrana movitého kulturního dědictví

Genius loci Sudslava z.s. pořádá v sobotu 9. 9. 2017 od 16 hod. v prostorách bývalé fary v Sudslavě odbornou přednášku Mgr. Veroniky Cinkové, pracovnice NPÚ, ú.o.p. v Pardubicích. Tématem setkání bude prezentace Ochrany movitého kulturního dědictví a dohled nad památkami. Široká...
17.06.2017 16:00

Sezóna na bývalé sudslavské faře znovu ožívá

Spolek Genius loci Sudslava z.s. zve na bývalou sudslavskou faru k návštěvě historických interiérů nemovité kulturní památky s dobovým vybavením, expozicí souboru historických divadelních kulis z počátku 20. století i nevšední ukázkou hry na stylový ariston či dnes již ojedinělý zvuk flašinetu. V...
07.10.2016 08:00

Restaurování secesní výmalby chodby a rokokových špalet

Během letní sezóny 2016 se podařilo zrestaurovat část původní výmalby budovy bývalé sudslavské fary za finanční podpory dotačních programů Pardubického kraje a Státního fondu kultury ČR. Jednalo se zejména o secesní výmalbu chodby a dvou rokokových špalet v reprezentačním sále v I. patře farní...
17.09.2016 14:00

Pochod po stopách hraběnky z Ugarte

sraz před budovou bývalé fary v Sudslavě dne 17.09.2016 ve 14 hodin. Sebou pohodlná obuv, nepromokavý oděv a něco na osvěžení.... Trasa: Sudslava - Hájek - Horákův buk a zpět. Návrat okolo 17 hodiny. Po návratu možnost zhlédnutí nově natočeného dokumentu: Tajemství sudslavské fary. Zváni jsou...
29.06.2016 19:00

Výstava sudslavské sbírky divadelních kulis na Olomouckých barokních slavnostech

Genius loci Sudslava z.s. vystavuje soubor historických divadelních kulis a deseti obrazů-koláží na motivy této ojedinělé sbírky v rámci Olomouckých barokních slavností v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého (Jezuitský konvikt) v Olomouci v termínu od 29.6.2016 do 22.7.2016. Tak se...
18.06.2016 09:00

Den otevřených ateliérů 2016

Uskuteční se od 9 do 17 hod. v areálu bývalé fary v Sudslavě. Výstava unikátní sbírky sudslavských divadelních kulis z počátku 20. století. Doprovodný program zajištěn. Na programu od 15 hod. bude divadelní představení Ochotnicko-čtenářské besedy ORLICE z Potštejna, která uvede svoji novou hru:...
29.02.2016 18:00

Genius loci Sudslava z.s. vydala novou barevnou pohlednici

Genius loci Sudslava z.s. vydala barevnou pohlednici s motivy divadelních prospektů sudslavských ochotníků. Pohlednici je možné získat i s razítkem spolku na adrese Sudslava čp. 1, 561 13.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s. IČ: 22870661 Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode